Ochrana osobních údajů dle GDPR

Pod zkratkou GDPR (angl. General Data Protection Regulation) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů a vstoupí v platnost 25. 5. 2018.

Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků a stejně jako doposud, i nadále data chránit budeme. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Na tomto webu po Vás při vyplňování kontaktního formuláře požadujeme jméno (příjmení) a e-mailovou adresu. Telefon je zde volitelně a pro urychlení komunikace. Dále může jít o běžné osobní údaje, které při komunikaci zákazník poskytne (kromě jména, příjmení a emailu), může jít např. o akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, zmiňované telefonní číslo, datum a místo narození, číslo bankovního účtu (v souvislosti s fakturací), IP adresa …

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním údajů v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení dotazu, objednávky a podobně. To znamená využití Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla pro komunikaci ohledně zakázky, poptávky a tak dále. Při fakturaci budeme požádáme kromě jména (příjmení) a emailu, o fakturační údaje. Souhlasíte také s uchováním údajů po dobu nezbytně nutnou pro potřeby realizace poptávky a pro uchovávání účetních dokladů.

Dále souhlasíte s tím, že Vaše e-mailová adresa může být použita k rozesílání informačního newsletteru s nabídkou našich služeb nebo novinkách týkajících se předmětu webu. V žádném případě neposkytneme Vaše osobní údaje třetí straně. Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do třetí země ani k mezinárodní organizaci. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámce zákonných důvodů je vždy dobrovolné a Vy jako zákazník máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně.

Tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu uvedenou na stránce Kontakt, pomocí odkazu „Odhlásit se“ v zasílaných nabídkách, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu viz Kontakt/Provozovatel.

Provozovatel:

Viz stránka Kontakt.